Politica și criteriile de remunerare

Actualizat pe 24.04.2017 de


I. Administratorii Urban Serv SA

Politica de remunerare a administratorilor societății se supune prevederilor OUG 109/2011, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și hotărârilor Consiliului de Administrație. Administratorii beneficiază de o remunerație fixă, brută, lunară egală cu 11% din valoarea maximă prevăzută de OUG 109/2011, comunicată de Institutul Național de Statistică pentru sectorul (clasa) de activitate în care se încadrează societatea, conform codului CAEN (respectiv de 4.190 lei).

II. Directorii Urban Serv SA

Politica de remunerare a directorilor societății se supune prevederilor OUG 109/2011, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și hotărârilor Consiliului de Administrație. Directorii cu mandat beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară egală cu 71% (directorul general) și 52% (directorul economic) din valoarea maximă prevăzută de OUG 109/2011, comunicată de Institutul Național de Statistică pentru sectorul (clasa) de activitate în care se încadrează societatea conform codului CAEN (respectiv de 12.570 lei) și o remunerație variabilă trimestrială (pentru directorul general) și semestrială (pentru directorul economic) la nivelul unei indemnizații fixe, brute, lunare acordată în funcție de gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță trimestriali aprobați de Consiliul de Administrație, dar nu mai mult de 100% din valoarea acesteia. La finele anului fiscal, funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță stabiliți de Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic pot beneficia de o remunerație variabilă, în cuantum de două sau una remunerații fixe lunare, dar nu mai mult de 100% din valoarea acesteia.