Lista membrilor Consiliului de Administrație

Actualizată pe 12.06.2023 de

Membrii Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani 2023 :

1. Viorica ANDRONACHI
- președinte CA, economist, manager, expert contabil, expert judiciar
 
2. Florin-Simion EGNER
- administrator, inginer, economist, manager
 
3. Dan-Ștefan PĂDURARIU
 
- administrator, economist
 
 
 
4. Constantin-Andrei BEILIC
- administrator, inginer doctorand
 
5. Petru-Albert TANASĂ
- administrator, consilier juridic
 - Membrii Consiliului de administratie in perioada 2018 - 2022.

Administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani au fost numiți prin Hotărârea nr. 1/01.03.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administratorii provizorii în Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani au fost numiți prin Hotărârea nr. 4/27.06.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani, întrunit în ședință extraordinară în data de 06 noiembrie 2017, ora 10:00, numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe doamna Mioara-Paula JURGIU, începând cu data de 06.11.2017. Citiți aici textul integral al Hotărârii nr. 140/06.11.2017 a Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani.

Administratorii în Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani au fost numiți prin Hotărârea nr. 2/09.03.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost numit prin Hotărârea nr. 14/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Constituirea comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost aprobată prin Hotărârea nr. 15/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Planul de Administrare a Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin Hotărârea nr. 3/12.04.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.