Certificări


Potrivit legislației aplicabile domeniului reglementat, pe cerințele Legii comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (republicată) și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (republicată), furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare este permisă operatorilor cărora li se atribuie delegarea gestiunii serviciului de utilități publice prin contractul de concesiune și se acordă licența în domeniul reglementat de către ANRSC.

Operatorul de salubritate Urban Serv SA Botoșani deține licențe clasa 2 eliberate de ANRSC și certificate de înregistrare pentru recunoașterea sistemelor de management implementate pe standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018. Informațiile se preiau de pe galeria foto - atașată.