Anunțuri - salubrizare


  Anunț: Urban Serv SA Botoșani, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19, vă informează că la incheierea contractelor de închiriere recipienți trebuie să puneți la dispoziție urmatoarele documente .

 • Anunț: Urban Serv SA Botosani anunță: Programul de colectare a deșeurilor selective de la gospodarii individuale (CASE), pentru municipiul Botosani, valabil din 01.01.2021 Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 31.12.2020 de ]
 • Anunț: Urban Serv SA Botosani anunță: Programul de colectare a deșeurilor selective pentru cele 25 de UAT-uri din lotul 4 al județului Botoșani, valabil din 01.01.2021. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 31.12.2020 de ]
 • Urban Serv SA pune la dispoziția celor interesați Programul de deszăpezire 2020-2021 pe raza municipiului Botoșani. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 23.11.2020 de ]
 • Anunț: Urban Serv SA Botosani anunță: Programul de salubrizare a cailor publice din municipiul Botosani, valabil din 01.06.2020. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 29.05.2020 de ]
 • Anunț: Urban Serv SA Botosani anunță: Programul de colectare a deșeurilor selective de la gospodarii individuale (CASE), pentru municipiul Botosani. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 01.10.2020 de ]
 • Anunț: Urban Serv SA Botosani anunță: Programul de colectare a deșeurilor selective de la gospodarii individuale (CASE), pentru municipiul Botosani. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 01.12.2019 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile pentru anul 2019. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 28.01.2019 de ]
 • Anunț: Urban Serv SA Botoșani aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor de servicii de colectare și transport deșeuri municipale și similare ce înregistrează debite față de Urban Serv SA Botoșani la data de 31.12.2018, că au obligația de a achita facturile restante până cel târziu 31.01.2019. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 15.01.2019 de ]
 • Notificare: Vă informăm că începând cu data de 01.01.2019, municipiul Botoșani intră sub incidența contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, lot 4 Botoșani, privind colectarea deșeurilor municipale de pe raza administrativ teritorială a municipiului Botoșani. Citiți întreaga notificare aici.
  [postat pe 07.01.2019 de ]
 • Anunț: Operatorul Urban Serv SA Botoșani vă informează că a reprogramat graficul de lucru privind prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere de la clienți - gospodării individuale (case): pentru utilizatorii programați în grafic în ziua de 01.01.2019, serviciul se va presta în data de 05.01.2019. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 31.12.2018 de ]
 • Anunț: Operatorul Urban Serv SA Botoșani vă informează că a reprogramat graficul de lucru privind prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere de la clienți - gospodării individuale (case). Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 20.12.2018 de ]
 • Urban Serv SA pune la dispoziția celor interesați Programul de deszăpezire 2018-2019 pe raza municipiului Botoșani. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 23.11.2018 de ]
 • Notificare: Vă informăm că începând cu data de 01.01.2019, municipiul Botoșani intră sub incidența contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani lot 4 Botoșani”. Citiți întreaga notificare aici.
  [postat pe 14.11.2018 de ]
 • Notificare: Vă informăm că începând cu data de 01.01.2019, municipiul Botoșani intră sub incidența contractului de delegare a gestiunii „Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” lot 4 Botoșani, privind colectarea deșeurilor municipale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Botoșani. Citiți întreaga notificare aici.
  [postat pe 25.10.2018 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați Programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani, valabil din 01.06.2018. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 23.07.2018 de ]
 • Urban Serv SA anunță programul de colectare a deșeurilor din municipiul Botoșani, valabil din data de 01.03.2018. Citiți aici programul pentru asociațiile de proprietari (condominii), respectiv citiți aici programul pentru gospodăriile individuale (case).
  [postat pe 23.07.2018 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați lista cu tarife pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani, care poate fi consultată și pe pagina de internet a Primăriei Botoșani aici.
  [postat pe 23.07.2018 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile pentru anul 2018. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 29.12.2017 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați Programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani, valabil din 01.06.2017. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 01.10.2017 de ]
 • Vă informăm că operatorul de salubritate Urban Serv SA Botoșani continuă acțiunea de distribuire la goepodării individuale (case), în MOD GRATUIT - unități individuale de compost pentru depozitarea materialelor biodegradabile menajere. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 28.09.2017 de ]
 • Urban Serv SA anunță programul de colectare a deșeurilor din municipiul Botoșani, valabil din data de 01.06.2017. Citiți aici programul pentru asociațiile de proprietari (condominii), respectiv citiți aici programul pentru gospodăriile individuale (case).
  [postat pe 20.06.2017 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați Programul de deszăpezire pe raza municipiului Botoșani - 2016-2017. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 30.01.2017 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile pentru anul 2017. Citiți întregul anunț aici.
  [actualizat pe 03.02.2017 de ]
 • Pentru buna desfășurare a activității de colectare separată și transport separat a deșeurilor provenite din activități de reamenajare și/sau reabilitare a construcțiilor (deșeuri inerte), Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziție recipiente care pot fi închiriate contracost. Rugăm a vă adresa și solicita relații la sediul social din strada 1 Decembrie nr. 19 Botoșani, Biroul Contracte, telefoane: 0231/517912 sau 0231/517913 int. 117. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 23.11.2016 de ]
 • Primăria Municipiului Botoșani și Urban Serv SA Botoșani anunță modificarea programului de salubrizare a Parcului Filateliei și a Parcului APM, motivat de executarea lucrărilor de modernizare. Citiți detaliile aici.
  [postat pe 16.04.2016 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați Programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani, valabil din 21.03.2016. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 16.04.2016 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile pentru anul 2016. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 17.02.2016 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani pune la dispoziția celor interesați Programul de salubrizare a căilor publice din municipiul Botoșani, valabil din 01.04.2015. Citiți întregul program aici.
  [postat pe 27.04.2015 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani se adresează populației de la case, reamintind obligativitatea colectării separate a deșeurilor reciclabile în recipientele (saci colorați) puse la dispoziție de societate. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 25.03.2015 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță Arterele de circulație cuprinse în Programul de deszăpezire pentru 2014-2015.
  [postat pe 09.01.2015 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani anunță programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile pentru anul 2015. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 19.12.2014 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani modifică programul normal de colectare separată a deșeurilor, având în vedere prevederile legislative privitoarele la zilele declarate libere în luna decembrie 2014. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 26.11.2014 de ]
 • Aducem la cunoștința populației că LEGEA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR nr. 101/2006, actualizată în 2014, stabilește obligativitatea colectării separate a deșeurilor. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 29.08.2014 de ]
 • Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de la populația municipiului se va face direct prin punctele de colectare (containere). Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 11.06.2014 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19, anunță pe cei interesați Programul de colectare separată a deșeurilor reciclabile, pentru trimestrul I - 2014. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 16.01.2014 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani urează locuitorilor Municipiului Botoșani SĂRBĂTORI FERICITE [...]. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 23.12.2013 de ]
 • Urban Serv SA Botoșani asigură prestarea serviciului de salubrizare pentru populație, în perioada sărbătorilor de iarnă, respectiv 23 decembrie 2013 - 05 ianuarie 2014 [...]. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 20.12.2013 de ]
 • Operatorul de salubritate Urban Serv SA Botoșani desfășoară activitățile din cadrul serviciului public de salubrizare,
  - măturatul și spălatul căilor publice;
  - curățarea, transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Botoșani prin concesiune [...]. Citiți întregul anunț aici. Puteți consulta Programul de salubrizare căi publice din Municipiul Botoșani și Programul pentru curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice [...].
  [postat pe 13.12.2013 de ]
 • Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) de la populația municipiului se ve face direct prin punctele de colectare (containere) amplasate în imediata vecinătate a asociațiilor [...]. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 11.12.2013 de ]
 • Urban Serv SA atenționează cetățenii municipiului să nu depoziteze frunzele uscate din curțile proprii, pe trotuare, în spațiul public sau la containerele dintre blocuri, destinația acestora fiind, de regulă, lăzile de compost puse la dispoziția abonaților. Citiți întregul anunț aici.
  [postat pe 04.11.2013 de ]
 • Anunț privind modificarea programului de colectare separată a deșeurilor în municipiul Botoșani, în perioada iunie - decembrie 2013 .
  [postat pe 31.05.2013 de ]
 • Anunțuri privind Programul de organizare și funcționare a activității de deszăpezire în sezonul rece 2012-2013 și Nivelele de viabilitate (prioritate) .
  [postat pe 12.12.2012 de ]