Lista membrilor Consiliului de Administrație

Actualizată pe 15.06.2018 de

Membrii Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani :

1. Cezar NICUȚĂ
- administrator, jurist
 
2. Mioara-Paula JURGIU
- administrator, funcționar, renunțare mandat 25.04.2018
 
3. Ion SORICI
- administrator, doctor inginer, renunțare mandat 25.04.2018
 
4. Iulian-Gabriel APOTROSOAEI
- administrator, economist, renunțare mandat 28.03.2018
 
5. Manuela ANIȚEI
- administrator, economist, renunțare mandat 26.04.2018
 Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani, întrunit în ședință extraordinară în data de 06 noiembrie 2017, ora 10:00, numește în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe doamna Mioara-Paula JURGIU, începând cu data de 06.11.2017. Citiți aici textul integral al Hotărârii nr. 140/06.11.2017 a Consiliului de Administrație al Urban Serv SA Botoșani.

Administratorii în Consiliul de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani au fost numiți prin Hotărârea nr. 2/09.03.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost numit prin Hotărârea nr. 14/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Constituirea comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație al societății Urban Serv SA Botoșani a fost aprobată prin Hotărârea nr. 15/31.03.2017 a Consiliului de Administrație.

Planul de Administrare a Consiliul de Administrație de la societatea Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin Hotărârea nr. 3/12.04.2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.